Regler & FAQ

Hvad er reglerne for leje af båd

(FAQ findes nederst på siden)

 

Det er en betingelse at du har gennemlæst reglerne for at leje både hos os.

 

Lejebetingelser:

• Der skal forevises billedlegitimation og sygesikringsbevis ved udlejning.

• Føreren af fartøjet skal være fyldt 18 år.

• Lejer overtager det fulde ansvar for fartøj med tilbehør.

• Lejer og evt. førere har læst og forstået efterfølgende regler, oplysninger og betingelser.

Det påhviler lejeren:

• At føre fartøjet ifølge søfartens gældende regler.

• At sikre at samtlige ombordværende har redningsvest på under sejladsen.

• At kontrollere at alt udstyr ifølge udstyrslisten er tilstede.

• At fartøjet afleveres i samme stand, som det er modtaget.

Regler:

• Lejeren påtager sig det fulde ansvar og kan stilles til ansvar hvis fartøj, motor og udstyr ikke tilbageleveres i samme stand.

• Der må ikke sejles forbi Halvandet uden duelighedsbevis.

• Båden må aldrig efterlades uden opsyn, medmindre det er aftalt med udlejer.

• Maximum fart i havnen er 6 knob. (Ved havneudløbet og ved passage af større fartøjer kan forekomme bølger. Sejl derfor ekstra langsomt.)

• Vig altid til højre ved modgående, eller tværgående fartøjer til højre. Vis ekstra hensyn for fartøjer der ikke manøvrerer hurtigt. (kanalrundfart og lignende)

• Sejl aldrig i de skraverede områder på kortet (vanddybde ca. 30 cm.). Ødelagt propel & drev skal erstattes.

• Redningsveste må ikke benyttes til badning.

• Sikkerhedsudstyret må kun benyttes i tilfælde af nød. Nød er når der er fare for ombordværendes liv.

• Lydsignal gives kun når der er fare for kollision i dårligt vejr.

• Der må ikke smides affald i vandet.

• Det er tilladt at ryge i båden.

• Der må ikke fyldes benzin på fartøjet uden aftale med udlejeren.

• Det påhviler lejer at give besked til udlejer i tilfælde af forsinkelser efter lukketid. Sker dette ikke og • • •

• Udlejer skønner det er nødvendigt at sætte en efterlysning i gang, pålægges udgifter til dette for lejer.

• Udlejer kan til enhver tid nægte eller afbryde udlejning, hvis det skønnes at det er uforsvarligt at udleje eller hvis ovenstående regler ikke overholdes.

• Hold altid afstand på min 30 meter til andre både.

Fornuftige oplysninger (skal læses):

• Der er ikke tegnet personskadeforsikring for lejer eller passagerer.

• Alle fartøjer er udstyret efter søfartsstyrelsens regler for udlejningsbåde.

• Udlejer er ikke erstatningspligtig i tilfælde af aflysning af udlejning pga. vejrforhold, manglende fartøj grundet tyveri eller lignende. (leje og depositium tilbagebetales naturligvis i disse tilfælde.

 

Startprocedure:

• Gashåndtaget sættes i fri.

• Sikkerheds snor monteres.

• Hiv i startsnoren.

 

I tilfælde af motorstop:

• Bevar roen.

• Gennemgå startprocedureren et par gange.

• Ring til udlejer på tlf.

• Søg mod land/kaj.

• Fortøjr fartøjet.

• Tag kontakt med udlejer.

Udstyr i fartøjet:

• Det er lejers ansvar at sikre udstyrslisten er komplet.

• Faste fortøjninger.

• 1 sæt åre, samt nødåre. Og åregafler.

• 1 øsekar/pøs.

 

 

Regler & Depositum:

 

• Lejeren påtager sig det fulde ansvar og kan stilles til ansvar hvis fartøj, motor og udstyr ikke tilbageleveres i samme stand.

 

• Der må ikke sejles forbi Halvvandet uden duelighedsbevis.

 

• Båden må aldrig efterlades uden opsyn, medmindre det er aftalt med udlejer.

 

• Maximum fart i havnen er 6 knob. (Ved havneudløbet og ved passage af større fartøjer kan forekomme bølger. Sejl derfor ekstra langsomt).

 

• Vig altid til højre ved modgående, eller tværgående fartøjer til højre. Vis ekstra hensyn for fartøjer der ikke manøvrerer hurtigt. (kanalrundfart og lignende).

 

• Sejl aldrig i de skraverede områder på kortet (vanddybde ca. 30 cm.). Ødelagt propel & drev skal erstattes.

 

• Redningsveste må ikke benyttes til badning.

 

• Sikkerhedsudstyret må kun benyttes i tilfælde af nød. Nød er når der er fare for ombordværendes liv.

 

• Lydsignal gives kun når der er fare for kollision i dårligt vejr.

 

• Der må ikke smides affald i vandet.

 

• Det er tilladt at ryge i båden.

 

• Der må ikke fyldes benzin på fartøjet uden aftale med udlejeren.

 

• Det påhviler lejer at give besked til udlejer i tilfælde af forsinkelser efter lukketid, sker dette ikke, og udlejer skønner udlejer det er nødvendigt at sætte en efterlysning i gang, pålægges

udgifter til dette overfor lejer.

 

• Udlejer kan til enhver tid nægte eller afbryde udlejning, hvis det skønnes at det er uforsvarligt at udleje eller hvis ovenstående regler ikke overholdes.

 

• Hold altid afstand på min 30 meter til andre både.

Sikkerhed & Godkendelse:

• Alle vores nye både og motorer er CE godkendt.

 

• Alle skal sejle med redningsveste.

 

• Alt nødvendigt udstyr er i båden iflg. søfartsstyrelsens regler for udlejning.

 

• Alle både er med dobbelt skrog og synkefri.

 

• Alle både er med styrpult og gas/gear håndtag

 

 

 

FAQ (Ofte stillede spørgsmål)

 

Der er mange spørgsmål omkring bådudlejningen og vi giver jer svar her.

 

Spg.: Hvor stor motor er der på bådene

Svar: Der sidder på vores Buster aluminiums både en Yamaha motor med 6 hk og på vores Limbo glasfiber både sidder der en Yamaha motor på 9,9 hk.

Spg.: Hvor hurtigt sejer bådene

Svar: Begge vores modeller (Buster og Limbo bådene) sejler ca. 6 knob (ca. 12 km/t).

Spg.: Hvor hurtigt må der sejles i Havnen og Kanalerne

Svar: Hastigheden i Havnen er 6 knob (ca. 12 km/t) og i Kanalerne er farten henholdsvis 3-4 knob (6-8 km/t). Hastigheden i Kanalerne fremgår af skiltning ved indsejling til Kanalerne.

Spg.: Hvor må man sejle

Svar: Der må sejles i hele havnen. Nærmere instruktion fremgår inden sejlturen hvor kort også udleveres. Der skal tages hensyn til de lave områder i Havnen så bådene ikke ødelægges.

Spg.: Hvem er ansvarlig for båden

Svar: Det er lejeren af båden som hæfter 100% for de skader der pådrages båden under sejlturen. Spørg dit forsikringsselskab om du er dækket under indboforsikringen.

Spg.: Betales der depositum inden sejlturen

Svar: Der skal fremvises gyldigt billede legitimation ved leje af bådene. Der betales for den samlede tid som sejlturen varer når I er vendt tilbage til udlejningsstedet.

Spg.: Betaler man leje pr. person

Svar: Der betales for leje af båden om du er 1 person eller 4 personer. Priserne fremgår af hjemmesiden.

Spg.: Hvor mange må man være i bådene

Svar: Der må være 4 voksne samt 1 barn i vores Buster aluminiums både og 6 voksne samt 3 børn i vores Limbo glasfiber både.

Spg.: Må alle sejle de forskellige bådtyper

Svar: Alle kan sejle vores Buster både ved fremvisning af gyldigt billede legitimation og ved fremvisning af sejler bevis kan man leje vores Limbo både.

Spg.: Hvem skal vige i trafikken på vandet

Svar: Reglen siger at man sejler højre om hinanden men hvis der er nogen tvivl så sejler man af en afstand på ca. 30 meter af de øvrige både eller undviger dem helt.

Spg.: Må man stoppe under sejlturen

Svar: Ja, det er naturligvis tilladt at stoppe op og nyde havnen og naturen. Der ligger desuden fortøjninger i bådene hvis man ønsker at ligge til kaj. Undlad dog at gå for langt væk fra båden da tyveri er for eget ansvar.

Spg.: Kan man samle andre op under sejlturen

Svar: Ja, Det er tilladt at flere personer kommer i bådene under sejlturen men det kræver dog at I husker at få ekstra veste med inden sejlturen. Er der ikke godkendte veste til alle ombord på båden kan dette udløse en bøde hvis man stoppes af havne politiet.

Spg.: Følger redningsveste og benzin med i prisen

Svar: Lejen af båden inkluderer redningsveste til alle ombord på båden samt benzin til hele den ønskede sejltur.

Spg.: Hvem må sejle båden

Svar: Båden må kun sejles af personer over 18 år. Det er lejeren som drages til ansvar for evt. skader som påføres båden selvom andre fra selskabet prøver at sejle.

Spg.: Kan man også sejle om aftenen

Svar: Bådudlejningen lukker kl. 20.00 hvor alle både skal være tilbage. Derfor er sidste sejltur senest kl. 19.00

Spg.: Holder I lukket hvis det regner hele dagen

Svar: Ja, Hvis vejrudsigten lover regn hele dagen og meget af det. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.

Spg.: Må der medbringes madvarer, øl og vand i bådene

Svar: Ja, så længe du husker at aflevere båden i ordentlig stand.

Spg.: Kan man reservere bådene

Svar: Det er kun muligt at reservere bådene hvis du skal bruge mere end 2 både. Reservationen kan kun foretages fra vi åbner udlejningen.

Spg.: Hvor mange både må man leje af gangen

Svar: Du må leje så mange både som du ønsker. Pris for udlejning af flere både aftales på forhånd.

Spg.: Hvor længe lejer man båden af gangen

Svar: Det er helt op til dig selv hvor længe du ønsker at leje båden. Nogle planlægger en time men bliver ude på vandet noget længere. Du afregner for den samlede sejltur ved ankomsten til bådudlejningen.

Følg os på

© All Rights Reserved

Copenhagen Boat Rent ©